فرم درخواست همکاری با ما (1)

 • YYYY dash MM dash DD
 • سن فرزند اولسن فرزند دومسن فرزند سومسن فرزند چهارم 
 • وضعیت نظام وظیفه (مخصوص آقایان)

 • سوابق تحصیلی و شغلی

 • مهارت ها و توانایی ها

 • لطفاً سطح توانایی خود را به صورت "ضعیف"، "متوسط"، "خوب" و "عالی" درج نمایید.
 • لطفاً سطح توانایی خود را به صورت "ضعیف"، "متوسط"، "خوب" و "عالی" درج نمایید.
 • در صورت نیاز میتوانید توضیحاتی را در رابطه با مهارت های خود درج نمایید.
 • قابلیت همکاری

 • نیاز سنجی رشته شغلی

 • ویژگی های فردی

ارایه خدمات لابی من

نسیم آسایش

اعزام لابی من

وظیفه لابی من

مدیریت ساختمان

روف گاردن

تاسیسات لاندری و کارواش و خشکشویی و ماساژ

از جمله خدمات نسیم آسایش ، خدمات لابی من می باشد که از افراد توانمند در این خصوص بهره برده است