توسعه شهری و مدرن شدن معماری به همراه گسترش شهرها و جمعیت شهر ی، سبب افزایش ساختمان های بلند مرتبه در کلان شهرها با کاربری مسکونی ، تجاری یا اداری گردیده است .
ساختمان های بلند مرتبه از دو بخش عمومی و اختصاصی تشکیل شده اند ، بخش های عمومی قسمتهایی از ساختمان است که برای خدمات رسانی عمومی به ساکنان ، طراحی و ساخته شده یا به ضرورت ، محل تردد و گذر همه ی ساکنان مجتمع است . پارکینگ ها ، سالن های اجتماعات ، راهروها ، راه پله ها ، فضاهای ورزشی – تفریحی و فضاهایی از این دست از جمله ی فضاهای عمومی محسوب می شوند.
حجم این فضاها در برخی ساختمان های بلند مرتبه گاه معادل فضاهای اختصاصی یا نردیک به آن است.
راهبری و نگهداری فضاهای عمومی ساختمان بلند مرتبه نیازمند سازمان و تشکیلاتی است که با به کارگیری افرد و ابزار ، بتواند این بخش از ساختمان را همواره آماده ی خدمات رسانی به ساکنان نگه دارد.
به این ترتیب مدیریت مجتمع مسکونی شکل میگیرد که مطابق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه ی ا جرایی آن ، مجمع عمومی مالکان در راس تشکیلات مدیریت مجتمع ، و پس از آن هیات مدیره ی منتخب مجمع ، خزانه دار و مدیر منتخب هیات مدیره قراردارد.
مدیر مجتمع با انتخاب افراد مورد نیاز و تامین ابزار و لوازم ضمن حفظ سرمایه های مالکان از طریق نگهداری ابنیه و تاسیسات و تجهیزات ، میکوشید تا با ایجاد فضایی آرام و پاکیزه ، بخش های عمومی ساختمان را برای بهره برداری مالکان ، آماده نگه دارد.

ارایه خدمات لابی من

نسیم آسایش

اعزام لابی من

وظیفه لابی من

مدیریت ساختمان

روف گاردن

تاسیسات لاندری و کارواش و خشکشویی و ماساژ

از جمله خدمات نسیم آسایش ، خدمات لابی من می باشد که از افراد توانمند در این خصوص بهره برده است